Üüriarvestusest

Üüriarve ridade sisu kirjeldus

Nimetus

Ühik

Kirjeldus

Üldelekter/per m2hoone üldkasutatavate ruumide valgustus, ventilatsiooni ja soojuspumba käitlemiseks kasutatav elekter. Selle rea summast on maha võetud ühistu enda toodetud ja võrku müüdud päikeseelekter. Suvekuudel võib rida olla tagasimaksega.
Hoolduskulu/per m2väikevahendid, raamatupidamine jms kulud
Küte/per m2kogu hoone linna trassi küttekulu (va vee soojendamine) jagatud korterite m2 arvuga
Prügivedu/per m2üldprügi, pakendikonteineri ja paberikonteineri äraveomaksumus ning seonduv kulu (konteinerirent jms)
Remondi sihtkapital/per m2üldkoosoleku poolt kinnitatud ruutmeetri maksumus (alates 01.03.2017): 1,21 EUR/m2
Vee soojendamine/vastavalt tarbimiseletasu majja sissetuleva vee soojendamiseks (soojaks kraaniveeks)
Üldvesi/per m2

maja üldveemõõtja ja korterite veemõõtjate summade vahe. Ühistu maksab linna veefirmale keldris asuva üldveemõõtja alusel. Korterid maksavad ühistule oma näitude järgi. Näite võetakse eri aegadel - tekivad vahed, koristaja kasutab vett jne. Ühistu ainus sissetulekuallikas on liikmed ja nii kogutaksegi see raha liikmetelt

Vesi ja kanalisatsioon/vastavalt tarbimiseletasu sooja ja külma vee eest vastavalt tarbitud veekogusele (NB! vee soojendamine on eraldi real)
Vee abonenttasu/per m2igakuiselt veeühenduse eest veeettevõttele makstav fikseeritud tasu
Heakord/per m2koristaja kulu, muruniitmise kulu jms
Majanduskulud/per m2fikseeritud kulu (100EUR kuus), mille eest juhataja ostab igapäevaseid haldus ja hooldusvahendeid, tasutakse erinevaid kuluarveid. Puudujääk või ülekulu tasaarvestatakse aasta lõpus remondifondiga
Avariikulud/per m2ootamatu suurem kulu, mis on seotud mingi ühistu hallatava hoone osa purunemisel teostatud remondiga
Halduskulud/per m2raamatupidamine, juhataja töötasu, üldkasutatavate valgustite, filtrite ja mõõtjate igakuine kontroll


Uuendame perioodiliselt
Viimased uudised 22. jaanuar - Ühistul uus aadress: Vasara 7!!! Alates 17.01.2019 on meie ühistu hoonele määratud aadressiks Vasara 7