Statistika
Maja kulutuste statistika aastatest 2002-2014 kuuhaaval.
Avamiseks vajalik Excel.
Uuendame perioodiliselt.

Haldusfirma (Kodu Haldus AS) poolt esitatud detailsed kuuaruanded.
Viimased uudised 21. märts - Üldkoosolek 04.04.2018! Ootame rohket osavõttu!