Statistika
Maja kulutuste statistika aastatest 2002-2019 kuuhaaval.
Avamiseks vajalik Excel.
Uuendame perioodiliselt.

Viimased uudised 22. jaanuar - Ühistul uus aadress: Vasara 7!!! Alates 17.01.2019 on meie ühistu hoonele määratud aadressiks Vasara 7